Loreto - Dom Słowa Wcielonego Dom Nazaretanek

Miasto na skale, wśród łagodnych falistych wzgórz, górujące nad turkusowym szumem Adriatyku - Loreto. Ktokolwiek tu przybywa, powraca nie ten sam, "zaczarowany" Bożą tajemnicą. Piętnastowieczne, potężne mury miejskie kryją bowiem skarb - sanktuarium, które zawiera w sobie domek nazaretański Maryi, jakby "szkatułkę z perłą" - jak zauważyła św. Teresa z Lisieux, pielgrzymująca tu w 1887 roku. Mimo licznie przybywających pielgrzymów, sanktuarium spowite modlitewną ciszą, jawi się jako miejsce przedziwne, wprowadzające w misterium Bożej miłości i miłosierdzia. Wszystko wokół zdaje się niejako współuczestniczyć w wielkiej tajemnicy: piękno łagodnych wzgórz, rozlewające się po sklepieniu niebieskim słoneczne pastele, synchronia barw morskich organów wielbiących Stwórcę za dzieło zbawienia. I nie można się dziwić, prawdziwymi świadkami przybycia świętego Domku, zdumionymi i oniemiałymi - jak głoszą legendarne przekazy była - oprócz pasterzy pasących trzody na stokach góry Conero i rybaków - sama natura: morze, słońce i gwiazdy, obłoki i drzewa, oddające pokłon przybywającej świętej relikwii. Na pamiątkę tego wydarzenia, po dziś dzień, w rocznicę owej nocy, mieszkańcy regionu Marche i okolic rozpalają ogniska, by niejako oświetlić drogę przybywającej "ikonie Wcielenia". A przecież niezwykła relikwia rozpala - o ileż gorętsze - ognie Boże w sercach przybywających tu pielgrzymów!...


więcej