Dom Pielgrzyma “Świętej Rodziny z Nazaretu”


Dom Pielgrzyma

Loreto: kto tutaj przyjeżdża wraca odmieniony, przez Boże tajemnice. Słynne Sanktuarium kryje w sobie unikatowy skarb: Domek Matki Bożej, który został przeniesiony z Nazaretu do Loreto w 1294 roku. Najnowsze badania Świętego Domu potwierdzają palestyńskie pochodzenie materiału, kamieni i budulca, który jest zupełnie inny niż typowy styl budynków w regionie Marche.

Na murach można zobaczyć liczne graffiti i sztychy typowe społeczności judeochrześcijańskiej, istniejacej tylko w Palestynie do piątego wieku. Wszystko, co jest piękne i artystyczne w Loreto rozwinęło się wokół tych skromnych ścian z kamienia, związanych z chrześcijaństwem. Tu została ogłoszona tajemnica "Wcielenia”, tu rozpoczęła się historia zbawienia od „Fiat „ Maryi w zwiastowaniu anielskim, te mury zostały uświęcone obecnością i codziennością życia Świętej Rodziny i są niemymi świadkami życia Syna Bożego na ziemi.

Nasz dom znajduje się w pobliżu Sanktuarium w Loreto, na ulicy via Maccari 7, i jest powszechnie znany jako "Dom Polskich Sióstr." W domu możemy gościć 55 pielgrzymów, dla których przygotowaliśmy 26 pokoi 1, 2 i 3 osobowych. Do 1972 roku Siostry Nazaretanki były strażniczkami cmentarza polskich żołnierzy, pochowanych na zboczu Sanktuarium, którego bohatersko bronili podczas II wojny światowej.

Obecnie Dom Pielgrzyma gościnnych i życzliwych sióstr nazaretanek jest rajem dla pielgrzymów i turystów ze wszystkich stron świata, a w szczególności dla pielgrzymów z Polski, którzy przyjeżdżają do Matki Boskiej Loretańskiej. Usługując im, zawsze potrafią skrzętnie znaleźć czas na modlitwę czyniona z miłością podczas długich duchowych rozmów w Domu Maryi. Podczas pielgrzymki do Loreto 8 września 1979, Jan Paweł II nie omieszkał odwiedzić Siostry i podkreślił wielką ich rolę, jaką w przeszłości i na co dzień tutaj, pełnią.